Re Eiendom

Utvikling og salg av næringseiendommer

Lundteigen næringsområde er utsolgt!

Lundteigen næringsområde har gjennomgått ny regulering og planen er godkjent i Re kommune. Hele næringsfeltet er nå fyllt opp av virksomheter og det er ikke mer ledig areale.

Utviklingen av næringsområdet.

Lundteigen næringsområde er utsolgt.

Lundteigen er i full aktivitet. Det er virksomheter innen gjenvinning, hytte bygging, transport og entreprenørvirksomhet som er under etablering. Det er skapt ny, spennende aktivitet i en nisje for gjennvinning, samt ny etablering innen transport og entreprenørvirksomhet på trappene.