Re Eiendom

Utvikling og salg av næringseiendommer

Velkommen til Re Eiendomsutvikling AS

Re Eiendomsutvikling AS er et privat firma i Re kommune i Vestfold som erverver, regulerer, prosjekterer og utvikler bolig og industri områder i Re kommune.

Vi disponerer pr. idag arealer til både boligutbygging, nærings og industriutbygging.

Prosjekter:

Linnestad Næringsområde, ca 160 mål er lagt ut til næring - industri formål.


Lundteigen Næringsområde
, ca 30 mål til næringsformål.

Strange Næringsområde, næringsområde syd for Revetal sentrum.

Bøåsen boligområde øst for Revetal sentrum regulert til totalt 45 boenheter. Boligområdet utvikles i samarbeid med Mester Eiendom Tønsberg AS.

Skjeggestadåsen boligområde sydøst for Revetal sentrum. Et stort boligområde på ca 500 mål som utvikles i samarbeid med Mester Eiendom Tønsberg AS.