Re Eiendom

Utvikling og salg av næringseiendommer

Revac AS

Første etablering på Lundteigen Industriområde!

Første etablering, Revac AS , er på plass med nybygg og lagringsplass!!