Re Eiendom

Utvikling og salg av næringseiendommer

Salg av tomter i full gang og noen etablert.

Første firma startet sin virksomhet fra området i 2006. 2007 og 2008 ble aktiveår for Linnestad Næringsområde. Det er nå solgt tomter til 12 bedrifter. Noen er igang med sin virksomhet og andre er i byggefase.