Re Eiendom

Utvikling og salg av næringseiendommer

Kart Bøåsen

Adkomst via Revetal Sentrum mot Kåpe, ta til høyre på første bakketopp.

Kart over Bøåsen boligområde. Dette boligområdet er nå under regulering i Re kommune. Dette kartet var utgangspunktet for reguleringssøknaden, men vil få noen endringer. Endelig utformet kart vil bli presentert så snart det foreligger.

Kart